Privacy policy

Engelsk
Dansk
Version 5.0. Opdateret 7. Maj 2024

1. Vigtig information

Dette er Monthios politik for personoplysninger. Monthio ApS (“Monthio” eller “vi”) udbyder tjenester, der kan hjælpe med at danne et overblik over din private økonomi (“tjenesterne”).

Monthio ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med tjenesterne. Det indebærer, at vi er ansvarlig for på hvilken måde, og med hvilke formål, dine personoplysninger behandles.

Når du anvender tjenesterne, behandler vi dine personoplysninger efter denne politik.

Du bør være opmærksom på, at vores tjenester udbydes som en del af et samarbejde med kreditgivere og andre tredjeparter, som har deres egen persondatapolitik. Monthios persondatapolitik gælder kun de data, som Monthio er dataansvarlig for. 

Vi følger gældende lovgivning, herunder blandt andet databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og lov om betalinger samt Datatilsynets retningslinjer. Dette indebærer blandt andet, at dine personoplysninger altid behandles fortroligt og på sikker vis.

Monthios juridiske navn er Monthio ApS og vores virksomhed er hjemmehørende på adressen Øster Alle 56, 2., 2100 København Ø, Danmark.

Monthio er under tilsyn af Finanstilsynet og har tilladelse som kontooplysningstjeneste.Vi ønsker med denne politik at give dig viden om, hvordan dine personoplysninger indsamles og behandles, så du er tryg ved at anvende vores tjenester.Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker at klage, må du meget gerne skrive til os på info@monthio.com eller sende os et brev til vores adresse nævnt ovenfor.Du kan også klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet i Danmark, www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den offentlige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes.

2. Kilder til persondata

2.1 Formidling via tredjeparter
Du kan give os tilladelse til at hente dine bankkontooplysninger fra din bank og du kan give os samtykke til at indhente oplysninger fra offentlige registre.

2.2 Automatiseret indsamling af tekniske data
Når du anvender vores tjenester indsamler vi automatisk en del teknisk information, såsom hvilken enhed du anvender. Til brug for dette anvender vi cookies og lignende teknologier.

3. Typer af personoplysninger

3.1 Bankkontooplysninger
Bankkontooplysninger er de transaktionsdata og øvrige oplysninger om dine konti, som vi henter fra de konti, du har valgt at give os adgang til.

3.2 Personregisteroplysninger
Personregisteroplysninger er oplysninger indhentet fra Det Centrale Personregister (CPR) i Danmark på baggrund af dit CPR-nummer.

3.3 Andre offentlige registre
Andre offentlige registeroplysninger er oplysninger indhentet fra offentlige registre som Det Digitale Tinglysningssystem (Tingbogen) i Danmark, herunder Fast ejendom, Personbogen, Andelsboligbogen og Bilbogen.

3.4 Tekniske data
Teknisk information om hvordan du tilgår og anvender tjenesterne.

3.5 Følsomme personoplysninger
Nogle af dine betalingsdata, som vi behandler, kan indirekte indeholde oplysninger af følsom karakter, f.eks. betalinger til politiske organisationer, religiøse trossamfund eller lignende. Sådanne oplysninger vil ikke kunne identificeres i det budget, som vi beregner på dine vegne. De vil i stedet automatisk blive grupperet og vist på en ikke-følsom måde, f.eks. vil betalinger af medlemskontingenter til en politisk organisation blive vist som "kontingent til foreninger". Dette sikrer, at dine følsomme oplysninger beskyttes, samtidig med at vi kan give dig et nøjagtigt budget.

4. Typer af formål

4.1 Vores levering af tjenesterne
Databehandling, der er nødvendig for at vi kan levere tjenesterne, f.eks. at vi sammenlægger betalinger fra dine konti i kategorier.

4.2 Andre formål, hvis du har givet samtykke hertil
Databehandling vi specifikt har spurgt dig om lov til at foretage, som f.eks. at dele dit økonomiske overblik med en kreditgiver eller anden tredjepart.

4.3 Levering af tjenesterne
Databehandling, der forretningsmæssigt understøtter at vi kan levere tjenesterne, og hvor det ikke er tilfældet, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder er vigtigere.

4.4 Retlige forpligtelser
Databehandling, der er nødvendig for at overholde retlige forpligtelser, der påhviler os.

5. Typer af grundlag

5.1 Specifikt samtykke
Når vi har opnået hjemmel til databehandlingen ved at indhente dit specifikke samtykke. Du kan altid tilbagekalde et samtykke.

5.2 Retlig forpligtelse
Når vi har hjemmel til databehandlingen, fordi behandlingen er nødvendig for at overholde retlige forpligtelser, der påhviler os. 

5.3 Vores legitime interesser
Databehandling, der forretningsmæssigt understøtter at vi kan levere tjenesterne, og hvor det ikke er tilfældet, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder er vigtigere.

6. Overview of our processing of your personal data

Purpose
Basis
Information
At kunne levere tjenesterne til dig
Specifikt samtykke
Bankkontooplysninger
Personregisteroplysninger
Andre offentlige registre
At anonymisere dine data, så de kan anvendes til statistiske analyser
Vores legitime interesser (efter anonymisering, hvorefter data på ingen måde kan henføres til dig, kan data anvendes til statistiske analyser. Herved kan vi lave forbedringer af tjenesterne)
Bankkontooplysninger
Cookies i tjenesterne anvendes til teknisk funktion
Vi anvender kun teknisk nødvendige cookies
Se Monthios cookiepolitik
Cookies på hjemmesiden anvendes til teknisk funktion, statistik og markedsføring
Samtykke
Se Monthios cookiepolitik

7. Andre modtagere af personoplysninger

Hvor det er nødvendigt for den tekniske drift af tjenesterne, kan vi videregive dine personoplysninger til selskaber, der bistår med denne drift. Disse selskaber må alene anvende oplysningerne hvor det er nødvendigt for driften, og hvor vi har indgået databehandleraftaler, der bl.a. sikrer fortrolighed og datasikkerhed.

Hvis du giver os dit specifikke samtykke, kan vi også videregive dine personoplysninger til øvrige samarbejdspartnere som f.eks. din kreditgiver.

Endelig kan vi videregive dine personoplysninger, hvis vi er retligt forpligtede til det, eller det er nødvendigt for at vi kan forsvare os mod eller gøre retskrav gældende.

7.1 Fælles ansøgere
Hvis I er fælles ansøgere, vil hovedansøgeren få adgang til visse oplysninger om medansøgerens personlige økonomi, f.eks. oplysninger vedrørende indtægter og udgifter. Det skyldes, at kreditvurderingen skal tage højde for jeres fælles økonomiske situation, og derfor skal en af jer se og redigere i det samlede budget, før I kan dele det med jeres potentielle kreditgiver.

8. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer kun dine persondata så længe det er nødvendigt for at sikre korrekt videresendelse til, og sagsbehandling hos, din kreditgiver eller anden tredjepart (dog højst 3 måneder).

9. Information om dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Overordnet beskrevet er disse rettigheder som følger.

Du har ret til at få at vide hvilke personoplysninger om dig selv, som vi behandler, og til, med visse undtagelser, at få en kopi af disse oplysninger.

Du har i en række tilfælde ret til at få slettet, rettet eller blokeret de personoplysninger om dig selv, som vi behandler.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger grundet din særlige situation.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, hvorefter vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger med det formål.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Fortrolighed

Vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt og alle medarbejdere er underlagt fortrolighedsklausuler i forhold til personoplysninger. Kun udvalgte medarbejdere har adgang til personoplysninger, og kun når det er nødvendigt for at levere tjenesterne.

11. Tilbagekald af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde de samtykker, du måtte have givet os.

I overensstemmelse med det samtykke du giver til Monthio, behandler vi kun dine data i forbindelse med din brug af tjenesten i det konkrete forløb, du er i gang med, f.eks. en ansøgningsproces. Herefter sletter vi automatisk dine data.

Indtil du har afsluttet Monthios proces, kan du selv afbryde og aktivere sletning af dine data. Brug slettefunktionen, som du under finder i menuen under processen.

Tilbagekaldelse kan også ske ved at afbryde kreditansøgningen eller ved at kontakte os som angivet i afsnit 1.

12. Ændring af politikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden foregående varsel. Ændringer offentliggøres på Monthios hjemmeside. Ændringer træder i kraft ved offentliggørelse på vores hjemmeside.

13. Cookies (web)

Ved at anvende tjenesterne via en browser accepterer du, at vi anvender tekniske cookies, som er nødvendige for at tjenesten rent teknisk fungerer som den skal.

Du kan helt eller delvist slette og blokere for cookies ved at anvende funktionaliteten hertil i din browser. Hvis du blokerer for alle typer cookies, inkl. tekniske cookies, vil du helt eller delvist miste muligheden for at bruge tjenesterne.

Ved besøg på vores virksomheds hjemmeside har du mulighed for at acceptere yderligere cookies. Læs mere herom i vores cookiepolitik.

We use Hotjar in order to better understand our users’ needs and to optimize this service and experience. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users’ experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don’t like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behavior and their devices. This includes a device's IP address (processed during your session and stored in a de-identified form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), and the preferred language used to display our website. Hotjar stores this information on our behalf in a pseudonymized user profile. Hotjar is contractually forbidden to sell any of the data collected on our behalf.

For further details, please see the ‘about Hotjar’ section of Hotjar’s support site.
Ready to get started?
Do you want to find out more about how Monthio can revolutionise your loan approval processes?
Get in touch